9 ก.ค.59 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ระบบ 1:1:1:3 กำหนด 1 วัน กำลังพลสำรองบัญชี 1/59 ณ นสศ., พล.รพศ.1, รพศ.2 และ พัน.ปฐบ. จว.ล.บ.