25 มิ.ย.59 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ระบบ 1:1:1:3 กำหนด 1 วัน กำลังพลสำรองบัญชี 1/59 ณ ร้อย.ป.คปม.พล.ป., บก. และร้อย.บก.พล.ป. และ ส.พัน.35 จว.ล.บ.