18 มิ.ย.59 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ระบบ 1:1:1:3 กำหนด 1 วัน กำลังพลสำรองบัญชี 1/59 ณ ป.พัน.711, ป.พัน.712, ป.พัน.721, ป.พัน.722, และป.พัน.723 จว.ล.บ.