15 มิ.ย. 59 เวลา นรด. จัดคณะชุดตรวจระบบการบรรจุและการใช้กำลังพลสำรอง ประจำปี 2559 โดย พ.อ.ปรมินทร์ ทวีสุข ผอ.กคร.นรด. เป็น หน.คณะชุดตรวจฯ ณ สโมสรนายทหาร มทบ.13