ในวันที่ 4 ก.ค. 2555 มณฑลทหารบกที่ 13 โดยฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ได้ต้อนรับชุดตรวจการบรรจุกำลังสำรอง จาก นรด. นำโดย พันเอก ไตรจักร นาคะไพบูลย์ ผอ.กคร.นรด./หน.ชุดตรวจ ทบ. และคณะ ในการณ์นี้ พันเอก ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์ เสนาธิการ มทบ.13 ให้การต้อนรับ และ พันเอก พงษ์สิทธิ์ ขจรกิตติภูมิ หัวหน้าฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านการบรรจุกำลังสำรองในพื้นที่ มทบ.13 ให้ทราบโดยละเอียดผ่านเว็บไซต์ของฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 (http://www.saap13.com)

เมื่อรับทราบข้อมูลจากการนำเสนอแล้ว ผอ.กคร.นรด./หน.ชุดตรวจ ทบ. ได้กรุณามอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านกำลังสำรองกับผู้เข้ารับการตรวจ เพื่อให้เกิดการสอดประสานในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง