15 ก.พ. 59 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 โดย พ.อ.อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.13 รักษาราชการแทน หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13  ให้การต้อนรับ พ.อ.ทวีพูล  ริมสาคร ผอ.กคร.นรด. หน.ชุดตรวจระบบการบรรจุและการใช้กำลังพลสำรอง และคณะ ที่เดินทางมาตรวจในพื้นที่ มทบ.13 (จว.ล.บ., ส.ห., อ.ท., ช.น.)  ณ สโมสรนายทหาร มทบ.13