13 ม.ค. 59 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียนทหารพลอาสาฯ จำนวนยอด 115 นาย ณ พัน.จู่โจม จว.ล.บ.