1 พ.ย. 58 มทบ.13 โดยฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการรับ - ส่งทหารกองประจำการพื้นที่ ทภ.1 ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง และชัยนาท ในการณ์นี้ พ.อ.รัชพล  วิไลเนตร เสธ.มทบ.13 ตรวจเยี่ยมการรับ - ส่ง ทหาร โดยมี พ.อ.อนุมาศ  พินิจชอบ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.13 รักษาราชการ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

ภาพการปฏิบัติงาน

  

  

  

  

 

ผบช.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน