2 ต.ค. 58 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียน นศท.ร.ร.พัฒนานิคม จว.ล.บ. จำนวน 68 นาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย