18 ก.ย. 58 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียน นสต. ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1 จว.ส.บ.  จำนวน 40 นาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย