16 ก.ย. 58 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียน นศท.ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม จว.ช.น. จำนวน 206 นาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย