11 ส.ค. 58 พ.อ.พงษ์สิทธิ์  ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 พร้อมด้วยข้าราชการ, ลูกจ้าง ภายในอาคารพลาธิการ มทบ.13 จัดงานทำบุญอาคารพลาธิการ มทบ.13 เพื่อเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ