27 ก.ค. 58 นรด. สังเกตการณ์การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร กำลังกำรองขั้นต้น ปัญชี 1/58  กำหนด 9 วัน สนับสนุนให้กับ ป.พัน.711  จว.ล.บ. เป็นกำลังพลสำรองนายทหารสัญญาบัตร 2 นาย กำลังพลสำรองนายทหารประทวน 55นาย  โดยกำลังพลสำรองมารายงานตัวครบทุกนาย โดยมีคณะสังเกตการณ์เรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร จาก กพ.ทบ. และ ยศ.ทบ. ได้แก่ พ.อ.รณภพ  วิเชียรวัน ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.กองการเตรียมพล กพ.ทบ.  และ พ.อ.เดชบดินทร์  ปัญญาจันทร์ ตำแหน่ง ประจำ กอง กฝ.ยศ.ทบ. ในการณ์นี้ พ.อ.พงษ์สิทธิ์  ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ให้การต้อนรับ และนำการตรวจเยี่ยมการฝึกฯ