20 ก.ค. 58 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร กำลังกำรองขั้นต้น บัญชี 1/58  กำหนด 9 วัน สนับสนุนให้กับ ป.พัน.711  จว.ล.บ. เป็นกำลังพลสำรองนายทหารสัญญาบัตร 2 นาย กำลังพลสำรองนายทหารประทวน 55นาย  โดยกำลังพลสำรองมารายงานตัวครบทุกนาย ในการณ์นี้ พ.อ.พงษ์สิทธิ์  ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ให้การต้อนรับคณะสังเกตการณ์เรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร จาก นรด. นำโดย พ.อ.เลิศวรรธน์  คงกระพันธ์ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา ชรก.กตพ.นรด.