25 ก.ค. 58 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ระบบ 1:1:1:3 กำหนด 1 วัน กำลังพลสำรองบัญชี 1/58 ณ พัน.สร.1 พล.1 รอ. จว.ล.บ. เป็นกำลังพลสำรองนายทหารประทวน 180 นาย  โดยกำลังพลสำรองมารายงานตัวครบทุกนาย