27 มิ.ย. 58 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ระบบ 1:1:1:3 กำหนด 1 วัน กำลังพลสำรองบัญชี 1/58 ณ ป.พัน.713 จว.ล.บ. เป็นกำลังพลสำรองนายทหารสัญญาบัตร 2 นาย และกำลังพลสำรองนายทหารประทวน 55 นาย  โดยกำลังพลสำรองมารายงานตัวครบทุกนาย