20 มิ.ย. 58  ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ระบบ 1:1:1:3 กำหนด 1 วัน กำลังพลสำรองบัญชี 1/58 ณ ร้อย.ป.คปม.พล.ป. และ ป.พัน.712 จว.ล.บ. กำลังพลสำรองมารายงานตัวครบทุกนาย รายละเอียดดังนี้ 

 

ร้อย.ป.คปม.พล.ป

  

  

 

ป.พัน.712