6 มิ.ย. 58  ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ระบบ 1:1:1:3 กำหนด 1 วัน กำลังพลสำรองบัญชี 1/58 ณ ป.พัน.721, 722 และ 723 จว.ล.บ. กำลังพลสำรองมารายงานตัวครบทุกนาย รายละเอียดดังนี้ 

 

 ป.พัน.721

  

 

  

 

 

ป.พัน.722

 

 

 

ป.พัน.723