9 พ.ค. 58 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ระบบ 1:1:1:3 กำหนด 1 วัน กำลังพลสำรองบัญชี 1/58 ณ ปตอ.พัน.3 จว.ล.บ. เป็นกำลังพลสำรองนายทหารประทวน 55 นาย  โดยกำลังพลสำรองมารายงานตัวครบทุกนาย