3 พ.ค. 58 มทบ.13 โดยฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการรับ - ส่งทหารกองประจำการที่ได้รับการส่งช่วยจาก ทภ.2 ประกอบด้วย พื้นที่ มทบ.21, 22, 23 และ 24 จำนวน 16 จังหวัด ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ภาพการปฏิบัติงาน