7 เม.ย. 58 พ.อ.ศักดิ์ศรี  งอยปัดพันธุ์ รอง ผบ.มทบ.13  หน.คณะสังเกตุการณ์ตรวจเลือกฯ พร้อมคณะ เดินทางสังเกตุการณ์ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2558 ณ อ.ท่าวุ้ง จว.ล.บ. และ อ.อินทร์บุรี จว.ส.ห.

 

  

  

 

สรุปผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน

เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2558

วันที่ 7 เม.ย. 58