4 เม.ย. 58 พ.อ.ดุสิต  ประพฤติดีพร้อม รอง เสธ.มทบ.13  หน.คณะสังเกตุการณ์ตรวจเลือกฯ พร้อมคณะ เดินทางสังเกตุการณ์ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2558 ณ อ.เมืองอ่างทอง จว.อ.ท. และ อ.มโนรมย์ จว.ช.น.

อ.เมืองอ่างทอง จว.อ.ท.

  

  

 

 

อ.มโนรมย์ จว.ช.น. 

  

  

 

 

 

สรุปผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน

เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2558

วันที่ 4 เม.ย. 58