3 เม.ย. 58 พ.อ.กัณฑ์ชัย  ประจวบอารีย์ เสธ.มทบ.13  หน.คณะสังเกตุการณ์ตรวจเลือกฯ พร้อมคณะ เดินทางสังเกตุการณ์ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2558 ณ อ.แสวงหา จว.อ.ท. และ อ.เมืองลพบุรี จว.ล.บ.

 

  

 

 

สรุปผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน

เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2558

วันที่ 3 เม.ย. 58