28 ก.พ. 58 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ระบบ 1:1:1:3 กำหนด 1 วัน กำลังพลสำรองบัญชี 3/55 ณ ป.พัน.713 จว.ล.บ. เป็นกำลังพลสำรองนายทหารสัญญาบัตร 2 นาย และกำลังพลสำรองนายทหารประทวน 55 นาย รวม 57 นาย โดยกำลังพลสำรองมารายงานตัวครบทุกนาย