19 ก.พ. 58 พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด. และคณะ ตรวจเยี่ยม สง.สด.จว.ล.บ. โดยมี พ.อ.พงษ์สิทธิ์ ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 พร้อมสัสดีจังหวัดในพื้นที่ มทบ.13 (สด.จว.ล.บ., ส.ห., อ.ท., ช.น., ส.บ. และ อ.ย.) ให้การต้อนรับ ในการณ์นี้ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ได้บรรยายนำเรียนข้อมูลกำลังพลข้าราชการสายงานสัสดีในพื้นที่ มทบ.13 เพื่อกรุณาทราบโดยสังเขป