16 - 18 ก.พ. 58 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการตรวจบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.16) และใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 58 ณ สง.สด.จว.ช.น. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย