15 ธ.ค. 57 พ.อ.พงษ์สิทธิ์  ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13, ข้าราชการและลูกจ้าง ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 และ สัสดีจังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, ชัยนาท, สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี ร.พ.ศิริราช