20 พ.ย. 57 เวลา 1000 พล.ต.พิชิต  ฟูฟุ้ง ผบ.มทบ.13 มอบนโยบายการปฏิบัติงานสายงานสัสดี ให้กับ สด.จว. และ สด.อ. ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จว.ล.บ., ส.ห., อ.ท., ช.น., ส.บ., อ.ย. มีผู้เข้าร่วม 152 นาย ณ สโมสรนายทหาร มทบ.13 ในการณ์นี้ พ.อ.พงษ์สิทธิ์  ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการดังกล่าว