3 พ.ย. 57 มทบ.13 โดยฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการรับ - ส่งทหารกองประจำการที่ได้รับการส่งช่วยจากพื้นที่ ทภ.2 จำนวน 16 จังหวัด ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

จำนวนทหารกองประจำการที่ได้รับการส่งช่วยจาก ทภ.2

ผลัดที่ 2/57 วันที่ 3 พ.ย. 57

 

ภาพการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการชี้แจงการปฏิบัติให้กับหน่วยรับทหารฯ ในพื้นที่ จทบ.ล.บ.

 

 

ขั้นตอนการรับทหารกองประจำการ 

   

  

 

ขั้นตอนการส่งทหารกองประจำการเข้าสู่หน่วยต่างๆ ในพื้นที่

  

  

 

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพบ และพบปะทหารใหม่ฯ