1 พ.ย. 57 มทบ.13 โดยฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการรับ - ส่งทหารกองประจำการพื้นที่ ทภ.1 ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง และชัยนาท ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

ภาพการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการชี้แจงการปฏิบัติให้กับหน่วยรับทหารฯ ในพื้นที่ จทบ.ล.บ.

 

 

ขั้นตอนการรับทหารกองประจำการ 

   

  

 

ขั้นตอนการส่งทหารกองประจำการเข้าสู่หน่วยต่างๆ ในพื้นที่