6 - 10  ก.ย. 57 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ร่วมกับ ศฝ.นศท.มทบ.13 และ สง.สด.จว.ล.บ. ดำเนินการขึ้นทะเบียนทหารฯ นศท.ชั้นปีที่ 3  พื้นที่ จว.ล.บ. ประจำปีการศึกษา 57 ณ ศฝ.นศท.มทบ.13