26 ก.ค. 57 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ บัญชี 1/57 ณ ปตอ.พัน.3 เป็นกำลังพลสำรอง นายทหารประทวน 95 นาย  โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลสำรองมารายงานตัวครบถ้วนทุกนาย