26 ก.ค. 57 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ บัญชี 1/57 ณ พัน.สร.1 พล.1 รอ. เป็นกำลังพลสำรอง นายทหารสัญญาบัตร 7 นาย และนายทหารประทวน 68 นาย รวมทั้งสิ้น 75 นาย โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลสำรองมารายงานตัวครบถ้วนทุกนาย