19 ก.ค. 57 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ บัญชี 1/57 ณ พล.รพศ.1 เป็นกำลังพลสำรอง นายทหารสัญญาบัตร 7 นาย นายทหารประทวน 68 นาย รวม 75 นาย โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลสำรองมารายงานตัวครบถ้วนทุกนาย