5 ก.ค. 57 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ บัญชี 1/57 ณ พัน.ปฐบ. และ ร้อย.ปตอ.พัน.ปฐบ. เป็นกำลังพลสำรองสัญญาบัตร 9 นาย ประทวน 96 นาย รวม 105 นาย โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลสำรองมารายงานตัวครบถ้วนทุกนาย