21 มิ.ย. 57 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ บัญชี 1/57 ณ ป.พัน.712 เป็นกำลังพลสำรองสัญญาบัตร 2 นาย ประทวน 55 นาย โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลสำรองมารายงานตัวครบถ้วนทุกนาย