21 มิ.ย. 57 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ บัญชี 1/57 ณ บก.และร้อย.บก.พล.ป. เป็นกำลังพลสำรองสัญญาบัตร 8 นาย ประทวน 58 นาย รวม 66 นาย และ ร้อย.ป.คปม.พล.ป. เป็นกำลังพลสำรองสัญญาบัตร 2 นาย ประทวน 41 นาย รวม 43 นาย โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลสำรองมารายงานตัวครบถ้วนทุกนาย