19 มิ.ย. 57 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 โดย พ.อ.พงษ์สิทธิ์ ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการจัด Unit School เรื่อง การใช้งานระบบการควบคุมกำลังพลสำรอง ให้กับกำลังพลฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 โดยให้กำลังพลที่ผ่านการฝึกอบรมจาก นรด. มาแล้ว อธิบายขั้นตอนการทำงานของระบบดังกล่าว