7 มิ.ย. 57 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการรับกำลังพลสำรอง เพื่อตรวจสอบ บัญชี 1/57 ณ ป.พัน.711 แบ่งกำลังพลสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย และนายทหารประทวน จำนวน 55 นาย รวมทั้งสิ้น 57 นาย โดยผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย