25 ม.ค. 57 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อการฝึกวิชาทหารกำลังพลพร้อมรบ ณ ป.พัน.713 กำหนด 2 วัน แบ่งเป็นกำลังพลสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย และ กำลังพลสำรองประเภทนายทหารประทวน จำนวน 55 นาย รวม 57 นาย โดยผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลสำรองมารายงานตัวครบทุกนาย