22 ม.ค. 57 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รุ่นปี 56 ผลัดที่ 2 จำนวน 126 นาย ณ พัน.จจ.