21 ม.ค. 57 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ให้การต้อนรับ พ.อ.สฤษดิ์ โตจรูญ รอง ผอ.กคร.นรด. หน.ชุดตรวจระบบการบรรจุและการใช้กำลังพลสำรอง และคณะ ที่เดินทางมาตรวจในพื้นที่ มทบ.13 (จว.ล.บ., ส.ห., อ.ท., ช.น.) และ จทบ.ส.บ. (จว.ส.บ., อ.ย.) ณ สโมสรนายทหาร มทบ.13