1 พ.ย. 56 มทบ.13 โดยฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการรับ - ส่งทหารกองประจำการพื้นที่ ทภ.1 ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง และชัยนาท ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการณ์นี้ พล.ต.ชัยกร ประเสริฐสุข ผบ.มทบ.13 ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งพบปะกับทหารกองประจำการ โดยมี พ.อ.พงษ์สิทธิ์ ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ให้การต้อนรับ

ยอดทหารกองประจำการผลัดที่ 2/56 พื้นที่ ทภ.1

ภาพการปฏิบัติงาน

  

ขั้นตอนการรับและตรวจสอบยอดทหารกองประจำการจากจังหวัดต่างๆ

 

  

  

ผบ.มทบ.13 ตรวจเยี่ยมและพบปะทหารกองประจำการ

 

  

  

ขั้นตอนการส่งทหารกองประจำการเข้าสู่หน่วยต่างในพื้นที่