ในวันที่ 14 มิ.ย.55 สมาชิกชมรมทหารกองหนุน มทบ.13 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ได้มีการร่วมหารือข้อมูลสิทธิประโยชน์ของสมาชิกชมรมฯ ณ ศูนย์ประสานงานชมรมฯ โดยมี ท่าน พันเอก พงษ์สิทธิ์ ขจรกิตติภูมิ หัวหน้าศูนย์ประสานงานชมรมฯ ให้การต้อนรับและร่วมหารือ ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานชมรมฯ ได้เชิญ สัสดีจังหวัดลพบุรี, รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน, รองหัวหน้ากองกำลังพล ร่วมรับฟังและหารือกับสมาชิกชมรม โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

  1. การประชาสัมพันธ์ชมรมทหารกองหนุน มทบ.13 ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน, เคเบิ้ลทีวี, สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
  2. กำหนดสิทธิประโยชน์ของสมาชิกในด้านต่างๆ เช่น การรับบริการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  3. มีการร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสและวาระต่างๆ ตามสมควรของสมาชิกชมรม

 

ภาพบรรยากาศการหารือสิทธิประโยชน์สมาชิกชมรมฯ