เอกสารประกอบการตรวจสอบบัญชีเรียกฯ และใบรับรองผลฯ

 1. บัญชีเรียกฯ ปีก่อน
 2. บัญชีเรียกฯ ปีปัจจุบัน
 3. สด.27
 4. สด.2 (ม.16 และตกค้างฯ)
 5. รายงานสิ่งคลาดเคลื่อน
 6. รายงานวันรับหมายเรียกฯ
 7. รายงานจำนวนคนที่ส่งหมายได้ ปีปัจจุบัน
 8. หลักฐานสอบสวนของจำหน่ายต่างๆ
 9. สด.19 บัญชีสั่งยกเว้นหรือผ่อนผัน ปีปัจจุบัน
 10. สด.20 บัญชีสั่งยกเว้นหรือผ่อนผัน ปีปัจจุบัน
 11. สด.14 (ครั้งสุดท้ายก่อนตรวจบัญชีฯ)
 12. ผนวก 2 บัญชีควบคุมบัญชีเรียกฯ ปีปัจจุบัน
 13. ผนวก 6 บัญชีควบคุมการออกใบรับรองผลฯ ปีปัจจุบัน