ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 0900 - 1200 พล.ต.วัตรชนินทร์  เสาวภา หน.คณะทำงานพัฒนาระบบกำลังสำรองและกิจการสัสดี พร้อมคณะ กำหนดจะเดินทางตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การรับสมัคร/รายงานตัวของ นศท. ประจำปี 2555 ของ มทบ.13 ในการนี้ ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบรรยายสรุปงานด้านกำลังพลสำรอง และงานกิจการสัสดี พร้อมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน