ในวันที่ 1 พ.ค. 55 ได้มีการดำเนินการรับทหารกองประจำการผลัดที่ 1/55 ในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ ซึ่งได้แก่ จังหวัดลพบุรี, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยนาท, กำแพงเพชร, นครสวรรค์ เพื่อทำการแยกไปยังหน่วยต่างๆ ภายในจังหวัดลพบุรี ได้รับเกียรติจากท่าน พลตรี ประสงค์ บุตรขวัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทหารใหม่กองประจำการที่กำลังรอการแยกหน่วย

ภาพบรรยากาศวันรับทหารกองประจำการพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ

 

 

ในวันที่ 3 พ.ค. 55 ได้มีการดำเนินการรับทหารกองประจำการผลัดที่ 1/55 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทำการแยกไปยังหน่วยต่างๆ ภายในจังหวัดลพบุรี โดย พันเอก ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 13 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทหารใหม่กองประจำการที่กำลังรอการแยกหน่วย

ภาพบรรยากาศวันรับทหารกองประจำการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ