เมื่อวันที่ 17 ก.พ.62 เวลา0830 ฝ.สรรพกำลัง มทบ.13 ได้ดำเนินการรับพล-ส่งพล กำลังพลสำรองเข้ารับราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูฝึก(ภาคสนาม) สนับสนุน ศฝ.นศท.มทบ.13 จำนวน 3 นาย กำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. - 3 มี.ค.62 ณ ศฝ.นศท.มทบ.13 การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย