วันที่ 17 ม.ค. 62 เวลา 0830 หน.ฝ.สรรพกำลังฯ และ สด.จว. 4 จว. ให้การต้อนรับ พ.อ.ธัญญะ ศรีสังวรณ์ รอง ผอ.กคร.นรด. หน.ชุดตรวจระบบกำลังสำรองและคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจสอบระบบควบคุมกำลังพลสำรองประจำปี 2562 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร มทบ.13 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครับ