วันที่ 15 ม.ค. 62 เวลา 0900 เจ้าหน้าที่ ฝ.สรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียนกองประจำการให้กับ พลอาสาสมัคร ณ พัน.จจ. จำนวนยอด 129 นาย
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย